O programie i partnerach

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Zdrowe Trawienie”!

 

Program „Zdrowe Trawienie” adresowany jest do wszystkich osób, które poprzez zmianę

stylu życia, obejmującą przede wszystkim modyfikację diety, chcą zdrowo trawić!

 

Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Dietetyki, najstarsze i największe

stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające wykwalifikowanych dietetyków. Celem działalności

PTD jest edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie wśród różnych grup społecznych,

współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej oraz przyczynianie się do rozwoju

dietetyki w Polsce.